Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Gröna arbetsgivare erbjuder en grundläggande utbildning i arbetsmiljö, där vi går igenom arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar.

Innehåll

Utbildningen innehåller bl a följande punkter:

  • Arbetsmiljölagstiftningen
  • Arbetsmiljöansvar/straffansvar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen arrangeras av Gröna arbetsgivare och i vissa fall i samarbete med Trä- och Möbelföretagen och Grafiska Företagen.

Omfattning

Utbildningen är en heldagsutbildning och är en del i en blockutbildning. Övriga block handlar om kollektivavtal och arbetsrätt.

Kommande kursdatum

För mer information om när kursen hålls nästa gång, se Kurser & seminarier.