Byggsäkerhet, BAS P och BAS U

Innehåll

Utbildningen går igenom säkerhet när du ska genomföra bygg- eller anläggningsarbete samt Arbetsmiljöverkets krav såsom arbetsmiljöplaner. Du får även kunskap om vad det innebär att vara byggherre eller byggarbetsmiljösamordnare.

Utbildningen arrangeras av föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.

Kursledare

Gröna arbetsgivares arbetsmiljöutvecklare - landets mest erfarna arbetsmiljöexperter inom det gröna näringslivet.

Omfattning

En dag.

Bokning

För information och bokning ring Säker Arbetsmiljö Sveriges jourtelefon på 070-985 60 00 (vardagar 08:00–10:00) eller mejla till info@sakerarbetsmiljo.se.