Utbildning i belastningsergonomi

Gröna arbetsgivare erbjuder en digital distansutbildning i belastningsergonomi anpassad för djursjukvård. Utbildningen omfattas en timmes föreläsning inklusive frågestund och ni bokar ert tillfälle direkt via vår arbetsmiljöutvecklare och sjukgymnast Sandra Nordström Ohlzon.

Flera företag inom djursjukvården har under hösten haft inspektion av Arbetsmiljöverket och då fått krav på att arbetstagarna ska få kunskaper och information kring belastningsergonomi. Inspektionerna var en del i en omfattande inspektionsinsats inom ramen för årets EU-kampanj.

Utbildningens syfte är att ge ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, hur den reagerar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär. Föreläsningen har som mål att fånga upp och informera om olika problemområden ur ergonomisk synvinkel.

Innehåll:

  • Grundläggande om människans anatomi och fysiologi kopplat till fysisk belastning
  • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
  • Vilka risker som finns vid manuell hantering och när/hur/om tekniska hjälpmedel kan användas
  • Tidiga signaler på överbelastning, vilka riskfaktorer som finns
  • Träning för ett hållbart arbetsliv
  • Åtgärder ur ett MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation)

Pris 2995 kr exkl moms/tillfälle och gäller för varje påbörjat 5 deltagare. Från 1 januari finns även möjlighet att få stöd från AFA Försäkring avseende kostnaden för chefer och skyddsombud.

Riskbedömning och handlingsplan

I samband med dessa inspektioner har även flera företag fått krav på att undersöka, riskbedöma och upprätta en handlingsplan för åtgärder. Gröna arbetsgivare har tillgängliggjort en mall för detta utifrån material från Prevent. Se mall här intill.

Är du intresserad? Maila till Sandra Nordström Ohlzon eller Camilla Backlund

Läs mer om Arbetsmiljöverkets inspektioner