Våra arbetsmiljöutvecklare

Som medlem erbjuds du kvalificerad rådgivning ute på plats i er verksamhet av våra arbetsmiljöutvecklare, som har gedigen erfarenhet från det gröna näringslivet.

Arbetsmiljöutvecklarna är experter på såväl det praktiska arbetsmiljöarbetet som lagar och regler.

I medlemskapet ingår ett kostnadsfritt 2-timmars besök för genomgång av ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Samtliga arbetsmiljöutvecklarne ingår även i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Föreningen har en jourtelefon som du som medlem i Gröna arbetsgivare kan ringa för att få kostnadsfri arbetsmiljörådgivning vardagar mellan kl 8.00-10.00 på tel 0709-85 60 00.

Arbetsmiljöutvecklarna erbjuder hjälp inom:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömningar
 • Skyddsronder
 • Utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
 • Rådgivning (ex. vid ny/ombyggnad, CE-märkning, val av personlig skyddsutrustning mm.)
 • Arbetsmiljöplan vid bygg- och anläggningarbete
 • Arbetshygieniska mätningar (buller, kvarts, damm mm.)
 • Arbetsplatsanpassningar (ansökan om tekniska hjälpmedel)
 • Rehabiliteringsutredningar (stöd vid kontakter med försäkringskassan)
 • Arbetsskadeutredningar
 • Kontakt med företagshälsovård (utredning av behov)