Dag Björkqvist

Allmän arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö

Det tog bara några år efter examen som lantmästare innan Dag Björkqvist handplockades från det praktiska jordbruket till yrkesinspektionen.

- Jag klev in till mötet med de kostymklädda tjänstemännen direkt från gården och tänkte att "det här går aldrig", säger Dag Björkqvist och skrattar åt minnet. Han fick fel och blev kvar på yrkesinspektionen och Arbetsmiljöverket i 25 år.

Vanliga uppdrag för Dag Björkqvist är: 

  • Allmän arbetsmiljöutveckling: Grundläggande hjälp med riskbedömningar, arbetsmiljöplaner och att förstå regelverket och hur de ska användas.
  • Utbildning: Utbildning för arbetsgivare och personal kring arbetsmiljöfrågor, något alla i företaget delar ansvaret för idag.

- Min mission är att få företagen att förstå nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete – att få arbetsgivarna och arbetstagarna att bli intresserade av arbetsmiljön, säger Dag.

Där har han hjälp av sin egen erfarenhet från gårdar och lantbruk, vilket gör att han har förståelse för de problem, möjligheter och begränsningarna företagen har. Han jobbar mycket med jord- och skogsbruk, men också med många andra företag inom Gröna arbetsgivare.
Något han skulle vilja se mer av är det förebyggande arbetet. Det skulle kunna spara en hel del lidande.

- Det finns ingenting värre än känslan man har som företagsledare om det händer någon av mina anställda någonting, säger Dag.

Att arbeta strukturerat med systematiskt arbetsmiljöarbete har också positiva bieffekter, tror han.

- Bara en sån sak att man har regelbundna personalmöten: när man kommer på att det inte bara är en monolog utan ett samtal med medarbetarna där jag får veta vad de tycker och vill – det är något jag vill slå ett extra slag för, säger Dag Björkqvist.