Joel Persson

Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom maskinsäkerhet & CE-märkning

Att Joel Persson är ingenjör i botten kan kanske förklara att han har specialiserat sig på maskiner och säker arbetsmiljö kring dessa. Han inledde en 20-årig karriär inom Arbetsmiljöverket med frågor kring arbetsmiljö i skog, snickeri, sågverk och jordbruk, men började så småningom att arbeta mer med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Idag hjälper han sina kunder inom främst tre områden:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete: Hjälper till att strukturera det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskbedömningar med mera.
  • Maskinsäkerhet: Hjälper företag att ha säkra maskiner och att använda dem säkert. Ser till att företagen följer de regler som finns.
  • CE-märkning: Utreder maskiner och till exempel ombyggda eller ihopkopplade maskiner för att säkerställa att de lever upp till CE-märkningens skydds- och säkerhetskrav.

- Maskiner och CE-märkning är min huvudsakliga sysselsättning. Jordbruket får fler och fler sammansatta maskiner. Jag hjälper dem så att arbetet blir säkrare för en själv och ens anställda, säger Joel Persson.

Han gör också riskbedömningar, något många är dåliga på. Gjorde de ordentliga riskbedömningar skulle många olyckor kunna undvikas.

- Därför är det ofta en bra idé att slå en signal innan man börjar arbetet – då blir det enklare att göra rätt från början.