Kjell Svensson

Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom motorsågskurser

Kjell Svensson är både lantmästare och naturbrukslärare och arbetade under många år som lärare inom teknik och arbetsmiljö på ett naturgymnasium. Att hans tidigare elever fortsätter att anlita honom som konsult i arbetsmiljöfrågor – och för att ta motorsågskörkort – ser han som ett gott betyg.

Den pedagogiska erfarenheten, liksom den från det egna skogs- och lantbruket – kommer väl till pass i arbetet som arbetsmiljöutvecklare.

Han har två ofta förekommande arbetsområden:

• Generell arbetsmiljö: Utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, upprättande av arbetsmiljöplaner, dokumentation med mera.

• Motorsåg: Kjell är en av Sveriges mest erfarna och anlitade utbildare för motorsågskörkort.

Företagen som anlitar Kjell finns inom lantbruk, trädgård och anläggning, golf, skog och veterinärverksamhet.

- Ofta hör de av sig efter att Arbetsmiljöverket varit på plats; nu vill de ha hjälp med hur de ska göra och vad de ska svara på verkets frågor, säger Kjell Svensson.
- Det handlar om duktiga företagare, de kan vara fenomenalt duktiga på att producera mjölk med rätt fetthalt, få många smågrisar per sugga och så vidare, alltså det som de är specialiserade på. Men de har inte alltid full koll på arbetsmiljöarbetet.

Genom att anlita Kjell sparar de tid och kan känna sig trygga med att de hädanefter följer de lagkrav som finns och att de får en mer säker och attraktiv arbetsplats.
- De är många gånger osäkra kring hur man gör och vet inte hur enkelt det kan vara att göra rätt.