Lars Lundmark

Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö

Är man specialist och västerbottning, då får man räkna med att dessutom bli generalist. Det är en av lärdomarna du får av att prata med Lars Lundmark.

Efter att från början ha utbildat sig på skogsskola och till lantmästare har Lars hunnit med att jobba med mängder av olika saker i flera olika sammanhang. Han har undervisat på gymnasienivå och undervisat på högskolan, både inom naturbruk och inom arbetsmiljö och ledarskap för blivande bergsingenjörer. Han har jobbat med maskinfrågor på Jordbruksverket och som inspektör på Arbetsmiljöverket. Han har jobbat med livsmedel, skog, lantbruk och tunga fordon på hjul och räls. Han har jobbat som skyddsingenjör och med organisatoriska och sociala frågor. Dessutom har han hunnit med att träna idrottare på elitnivå.

Lärdomarna från bland annat 30 år som inspektör på Arbetsmiljöverket och som lärare har han stor nytta av idag, liksom av sin stora erfarenhet av att jobba tillsammans med personer från olika organisationer – mot ett och samma mål, men utifrån olika utgångspunkter.
Han jobbar både brett och specifikt inom arbetsmiljö, bland annat med:

  • Allmänt arbetsmiljöarbete: Utbildar och stöttar i arbetet med alla sidor av arbetsmiljö, från grundläggande Systematiskt arbetsmiljöarbete och vad det går ut på, till specifika frågor kring kemikalier, ergonomi och annat, eller olycksfallsutredningar och rehabilitering.
  • Organisatoriskt och socialt arbete: Lars har många års utbildning och erfarenhet från både stora och små sammanhang inom detta område, och har hanterat OSA-frågor både i fåmansföretag och hos stora bolag.

- Skogen är den dominerande näringen i mitt område, som börjar vid Gävle och sträcker sig norrut, men jag jobbar också med växtodlingar, fiskodlingar, plantskolor och andra typer av företag, säger Lars Lundmark.

Företagen är allt från privata entreprenörer till stora bolag och kan ha både 5 och 500 anställda.

- Reglerna är ofta lika för alla. Som småföretagare idag ska du hålla reda på 600 regler. Och du ska ha papper på allt, säger Lars.

De flesta är duktiga, säger han, men behöver många gånger en uppfräschning kring regelverk och krav.

- De besök vi gör via Gröna arbetsgivare handlar ofta om det, och du hinner mycket på två timmar, säger Lars Lundmark.