Olle Wedenmark

Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom buller, belysning, riskbedömning, skyddsronder, ämnesmätningar och mikroorganismer

Titel: Arbetsmiljöingenjör Geografisk hemvist: Utgår från Eksjö.

Olle Wedenmark har jobbat som arbetsmiljöutvecklare i de gröna näringarna kortare än sina kollegor – han blev en i gruppen som hjälper Gröna Arbetsgivares medlemmar i slutet av 2017.

Det hindrar dock inte att han har en lång karriär inom arbetsmiljö och arbetsskydd.

- Jag upptäckte att jag tyckte dessa frågor var intressanta när jag jobbade på Göteborgs Energi och utbildade mig till skyddsingenjör. Sedan jobbade jag som det inom Göteborgs stad fram till 1994, då jag startade eget. Sedan dess har jag jobbat med dessa frågor åt alla typer av företag, säger han.

Olle Wedenmark trivs bäst med de praktiska delarna av arbetsmiljöarbetet. Därför jobbar han mest med:

  • Allmänt arbetsmiljöarbete: Grundläggande hjälp med att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Skyddsronder: Besöker gårdar och arbetsplatser och kartlägger vilka risker och faror som finns på arbetsplatsen och bedömer hur allvarliga dessa är.
  • Mätningar: Yrkeshygieniska mätningar av bland annat damm, mögel, belysning och buller, samt rådgivning kring hur faktorer som dessa kan förbättras.

Olle Wedenmark har själv gård och jordbruk och känner sig hemtam i de miljöer som de gröna arbetsgivarna ofta verkar inom. Under många år har han arbetat med personer verksamma inom lant- och jordbruk via de företagshälsovårdar han arbetar för.

Det erbjudande Gröna Arbetsgivare ger sina medlemmar, med två timmar fri konsultation, tycker han är bra och hoppas att det ska få fler att jobba förebyggande.

- Många hör av sig efter att de har haft besök av Arbetsmiljöverket och vill ha hjälp att få reda på hur de ska åtgärda det som behöver åtgärdas och hur de ska komma igång med arbetsmiljöarbetet. Många gånger skulle det vara mer lönsamt att göra rätt från början, säger Olle Wedenmark.