Sandra Nordström Ohlzon

Du är vår nya arbetsmiljöutvecklare, hur känns det?

- Det känns roligt och spännande! Jag är i grunden intresserad av människor, hälsoaspekter och att må bra på jobbet. Jag har dessutom en naturlig koppling till de gröna näringarna som är jätteviktiga branscher även ur ett samhällsperspektiv.

Varför sökte du uppdraget?

- Jag är jätteintresserad av branschen och det finns mycket att göra inom lantbruket. Det är en riskfylld bransch och jag vet att det inte går att bygga bort allt, men man kan göra en hel del förebyggande arbete som minskar riskerna väsentligt. De företag jag besöker är ju experter på produktionen. När det gäller säkerhet kan vi jobba tillsammans för att hitta bra lösningar. Det handlar om samarbete och jag lyssnar mycket på de jag besöker för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Vilken erfarenhet har du av arbetsmiljö och säkerhet?

- Jag har erfarenhet av arbetsmiljö och säkerhet från gården där min man och jag driver nötköttsproduktion och spannmålsodling.
I grunden är jag utbildad sjukgymnast och har jobbat med det i 14 år på landstinget. Sedan jobbade jag med ergonomi på företagshälsan och kände att jag ville gå vidare. Så därför läste jag ett magisterprogram i teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling för att kunna jobba som arbetsmiljöingenjör och startade sedan eget. Jag är uppvuxen på landet och finns nu i Sydöstra Värmland, söder om Kristinehamn.

Vilken typ av uppdrag kan våra medlemmar anlita dig för?

- Jag kommer gärna ut och besöker företagen för att göra riskbedömningar vid behov. Jag gör också arbetsmiljömätningar och stöttar företagen generellt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad är mest utmanande i jobbet?

- Utmaningen är att kunna applicera den lagstiftning som finns och att kunna koppla ihop praktik och teori. Förändringsarbete är alltid en utmaning och att få det att fungera i vardagen.

Hur kom du i kontakt med jobbet som arbetsmiljöutvecklare i de gröna näringarna?

- Jag fick veta genom Säker arbetsmiljö Sverige att Gröna arbetsgivare sökte arbetsmiljöutvecklare, så jag kontaktade dem och visade mitt intresse.

Vad gör du på fritiden?

- Vi har två barn som tar mycket tid och på landet blir det mycket skjutsande. Jag är gammal fotbollsspelare så tränar gärna när det blir en stund över.