Stefan Wistrand

Allmän arbetsmiljö, specialkompetens inom djurhantering

Efter lantmästarutbildningen hann Stefan Wistrand jobba som driftledare på ett antal gårdar under några år innan han började på Arbetsmiljöverket. I samband med jobbytet tog han också över föräldragården: sedan var han månskensbonde under drygt 30 år parallellt med jobbet som statstjänsteman.

Därför kunde han hämta färska erfarenheter hemifrån gården när han var med och tog fram Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring arbete med djur. Några år efter att han lämnade Arbetsmiljöverket lämnade han gården vidare till nästa generation, och idag arbetar han som konsult inom arbetsmiljö.

Hans arbetsområden är främst: 

  • Allmän arbetsmiljö: Systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, upprättande av arbetsmiljöplaner med mera.
  • Djurhantering: Regler kring arbete med djur, krav på anläggningar, kunskapskrav hos medarbetare med mera.

- Att jag kan lagstiftningen ger en oerhörd styrka när man ska läsa en föreskrift och kunna översätta det som står där och hur det påverkar det svenska jordbruket och de gröna näringarna, säger Stefan Wistrand.

Ofta är det jordbruksföretag som anlitar honom. Många gånger är frågorna generella – vad är det som gäller kring arbetsmiljö, vad gäller för sanktionsavgifter och liknande.
Tack vare närheten till sonen som tagit över jordbruket och ett stort engagemang i olika lantbrukskretsar håller sig Stefan ständigt uppdaterad på de frågor som är aktuella, liksom kring den teknik som hela tiden tillkommer i jordbruket.
– Närmare 90 procent av mina uppdrag sker i förebyggande syfte. Jag hjälper ofta till att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Nyligen hjälpte jag ett företag med en arbetsmiljöplan. Sedan skedde en olycka. Det första arbetsmiljöinspektören undrade var om företaget hade en arbetsmiljöplan. Hade inte den funnits då, hade företaget drabbats mycket värre – som om det inte var tillräckligt med olyckan, säger Stefan Wistrand.