Torsten Ivarsson

Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom bygg- och anläggningsarbete samt rehabilitering

Torsten Ivarsson tog sin lantmästar-examen vid universitetet i Alnarp. Direkt efter examen börjande han arbeta med arbetsmiljö på Lant- och skogsbrukshälsan, en företagshälsovård i LRFs regi som hade närmare 60 000 medlemmar.

Arbetet på Lant- och skogsbrukshälsan gav Torsten en gedigen erfarenhet av att arbeta med rehabilitering, lösningar för personer med olika skador och med olycksfallsutredningar.

Idag arbetar Torsten med arbetsmiljö i främst tre aspekter:

  • Generellt arbetsmiljöarbete: Bland annat utbildningar, systematiskt arbetsmiljöarbete, dokumentation, arbetsmiljöplaner.
  • Rehabilitering: Rehabiliteringsträning, olycksfallsutredningar, anpassning och andra lösningar som bidrar till att få folk tillbaka i arbete.
  • Säkerhet vid bygg och anläggning: Regler kring arbete på hög höjd och med maskiner, bland annat, arbetsmiljöplaner.

- Jag arbetar ofta med lantbruksföretag med en till tio anställda. De vill ofta ha hjälp med anpassning och att lära sig hur man jobbar säkert, berättar Torsten Ivarsson.

De som anlitar Torsten kan räkna med att få en bättre, tryggare arbetsmiljö och att minska risken för att olyckor händer. Det blir också ett skydd mot att drabbas av sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket.

- När det gäller arbetsmiljö finns inga frågor som är för små eller för dumma. Fråga hellre en gång för mycket, och innan något händer. Alla arbetsgivare bör ha klart för sig att de anställda ska kunna komma hem till sin familj utan att det har hänt någonting.