Lantbrukets Arbetsmiljökommitté (LAMK)

Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) bildades 1982 och är ett nätverk som arbetar för en bättre arbetsmiljö utifrån en helhetssyn på företaget med människan i centrum.

Gröna arbetsgivare finns representerade i LAMK tillsammans med andra organisationer och institutioner med anknytning till den gröna sektorn, jordbruk och trädgård. 

Nätverket har en viktig funktion genom att kompetenser kring arbetsmiljöfrågorna regelbundet samlas. Detta möjliggör att viktiga arbetsmiljöfrågor för branschen identifieras, diskuteras och bearbetas.

LAMK:s hemsida förvaltas av Gröna arbetsgivare.

LAMK är ett eget, fristående, organ bestående av flera organisationer.