Unikt medlemserbjudande!

Kostnadsfri rådgivning av våra arbetsmiljöutvecklare

Som medlem i Gröna arbetsgivare ingår kostnadsfri rådgivning ute på ditt företag av våra arbetsmiljöutvecklare, som är landets mest erfarna inom det gröna näringslivet.

I medlemserbjudandet ingår 2 timmars rådgivning samt resekostnader. Ni går tillsammans med arbetsmiljöutvecklaren igenom företagets systematiska arbetsmiljöarbete. 

Boka ditt första företagsbesök

Här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutvecklare, deras kompetens och kontaktuppgifter för att boka ditt företagsbesök.

Arbetsmiljöutvecklarna 

Arbetsmiljöutvecklarna är experter på såväl det praktiska arbetsmiljöarbetet som lagar och regler.

Arbetsmiljöutvecklarna erbjuder hjälp inom:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskbedömningar
  • Skyddsronder
  • Utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
  • Rådgivning (ex. vid ny/ombyggnad, CE-märkning, val av personlig skyddsutrustning mm.)
  • Arbetsmiljöplan vid bygg- och anläggningarbete
  • Arbetshygieniska mätningar (buller, kvarts, damm mm.)
  • Arbetsplatsanpassningar (ansökan om tekniska hjälpmedel)
  • Arbetsskadeutredningar

Kostnadsfri jourtelefon

Samtliga arbetsmiljöutvecklare ingår även i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Föreningen har en jourtelefon som du som medlem i Gröna arbetsgivare kan ringa för att få kostnadsfri arbetsmiljörådgivning vardagar mellan kl 8.00-10.00 på tel 0709-85 60 00.

Säker Arbetsmiljö Sverige

Säker Arbetsmiljö Sverige erbjuder även arbetsmiljötjänster för det gröna näringslivet såsom utbildningar i arbetsmiljö och säkerhet, rådgivning och mätningar med mera.

Föreningen bildades när projektet Säkert Bondförnuft lades ner. Idag är det samarbetet mellan Gröna arbetsgivare och LRF inom arbetsmiljö som stödjer och står bakom föreningen.