Krav på arbetsgivaren

Foto: Fredrik Persson Marco Cubelja och Oleg Tabert planterar skog hos Jonas Lantz Skogsvård AB

Arbetsgivaren ansvarar för att chefer och arbetsledare utbildas i ohälsa och att det finns en tydlig strategi för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Detta är en medlemssida

Har du inget webbkonto? Registrera dig
Inte medlem ännu? Bli medlem

Som medlem kan du logga in till medlemssidorna för att få tillgång till kollektivavtal, blanketter och verktyg samt ta del av vår rådgivning i en rad olika frågor kopplade till dina anställda.