Dubbla inspektioner blev vändpunkten

Foto: Filip Erlind

Två inspektioner på kort tid fick Örebro City Golf att ompröva det mesta på arbetsplatsen. I dag har de full koll på allt – utom på golfbollar som skjuts snett.

En golfboll får som mest väga 45,93 gram. Men med de hastigheter som bollen kan komma upp i, genom spelarens swing, kan den bli en farlig projektil. Ett slag med full kraft kan skicka iväg en golfboll i mellan 200 och 300 km i timmen för att landa omkring 300 meter längre bort. Om alla spelare slog rakt och bollen hamnade där det var meningen, skulle riskerna vara betydligt mindre än vad de faktiskt är, för alla som råkar befinna sig på en golfbana. För en golfklubb är det också en viktig arbetsmiljöfråga.

– Banpersonalen är utsatta för den största risken, framför allt när de sitter på en maskin och klipper gräset. Det är en ständig förvåning över hur snett folk kan slå, framför allt unga killar när de tar i. Det värsta är när folk är nonchalanta eller inte tänker sig för, säger Jonny Lindström, VD för Örebro City Golf & Country Club.

För att minska riskerna klipps gräset som regel tidigt på morgonen eller så stängs banan helt sonika av för spelande under klippning. Gräsklipparna är delvis täckta och förarna bär hjälm, ändå sker tillbud veckovis. Bland spelare är mörkertalet troligtvis stort, trots säkerhetsregler och uppmaningar. Spelare som har visat vårdslöshet kan stängas av upp till 24 månader.

– Även om personalen har blivit ganska luttrad är det viktigt att även tillbuden rapporteras in. Sker det ofta tillbud på ett ställe måste vi undersöka det närmare. Men det finns såklart ett visst motstånd, eftersom det innebär att papper ska fyllas i. Ibland uppstår en konfliktsituation, säger Jonny Lindström.

Utöver skaderisken med golfbollar har Örebro City Golf nagelfarit alla tänkbara arbetsmiljöproblem som skulle kunna uppstå. Allt har styrts upp med rutiner, dokumentation och tydlig ansvarsfördelning. Upprinnelsen var då Kemikalie­inspektionen började granska landets golfklubbar och i synnerhet deras verkstäder, där maskinparken servas.

– Vi gjorde oss av med mängder med kemikalier då. Nu har vi samma uppsättning av utvalda produkter på båda våra anläggningar. De är väl dokumenterade med specifikationer kring hur de ska användas och hanteras.

Just som kemikalieinspektionerna blev klara meddelade Arbetsmiljöverket att de även skulle granska verksamhetens rutiner och dokumentation. Så följde en genomgång av ansvarsfördelning och systematik för arbetsmiljön.

– Vi tyckte att vi hade bra koll på uppgiftsfördelningen, men det var inte tillräckligt dokumenterat och tydligt fördelat. Som exempel ska medarbetaren signera ett dokument när en uppgift delas ut och där finns en checklista med allt som ingår i uppgiften. I fall medarbetaren inte anser sig ha tillräcklig kunskap för uppgiften, ska den returneras skriftligen på en särskild blankett. Allt det har vi gått igenom nu, säger Jonny Lindström och fortsätter:

– Känslan nu efter de båda inspektionerna är att frågorna är på allas läppar. Vi pratar mer om arbetsmiljön och säkerheten, och vi är bättre på att introducera nya medarbetare. Det som från början verkade rätt överväldigande, kan nog alla skriva under på har blivit positivt för arbetsplatsen.