Externt stöd viktigt för lyckat arbetsmiljöarbete

Lägga ner företaget – eller bara gå och gräva ner sig själv? Sådana var tankarna hos Boel Werner i Linköping efter att hennes företag haft besök av en arbetsmiljö-inspektör. Men så vaknade kämpaglöden till liv. Med stöd av arbetsmiljöutvecklaren Olle Wedenmark satte hon fart, och idag är arbetsmiljöarbetet en given del av dagordningen.

Det började med ett brev.
– I det berättade Arbetsmiljöverket att de höll på med ett EU-projekt där de skulle granska kemikaliehanteringen. Om vi blev utvalda för granskning skulle det komma mer information. Det brevet lade jag åt sidan.
– Nästa brev kom i mitten av oktober.

Boel Werner driver företaget Werner Trädgård och Fastighetsservice i Linköping tillsammans med sin man sedan 20 år tillbaka. Verksamheten omfattar grovt sammanfattat trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel och snöröjning och företaget har sex heltidsanställda medarbetare, exklusive makarna Werner. Inklusive de många säsongsanställda sysselsätter de totalt tio årsarbetstider.
Vi träffar Boel Werner i köket i företagets lokaler i Linköpings vetenskapspark, Mjärdevi. Här finns både kontor och förrådslokaler.
Tillsammans med arbetsmiljöutvecklaren Olle Wedenmark sitter vi vid ett av de två vita långborden i företagets kök. Här serverar Werner Trädgård sina anställda frukost varje morgon, men nu på förmiddagen är vi ensamma i det ljusa köket.

I brevet meddelade Arbetsmiljöverket att Werner Trädgård och Fastighetsservice hade blivit utvalda för granskning. I slutet av oktober skulle en inspektör komma på besök.
Exakt vad företaget förväntades kunna visa upp för inspektören visste inte Boel. Inspektionen blev en mardröm.
– Inspektören la mycket tid på att prata om vad som kunde hända om vi inte uppfyller den här eller den här regeln och om vem som skulle få ta fängelsestraffet om det blev något, säger Boel Werner.
– Jag uppfattade det som någon slags skrämseltaktik.
Olle Wedenmark intygar att det ofta kan gå till så.
– De verkar ofta köra den taktiken. Det verkar också fungera, säger han.

Men inspektören förklarade också vad som ska finnas i företaget och vad han ville se kring kemikaliehanteringen, vilka regler som gällde och vilka rutiner som krävdes. Han förklarade att också ett litet företag är skyldigt att tillhandahålla alla resurser som krävs för att utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Boel Werner beskriver mötet som "tungt", att hon kände hopplöshet efteråt.
– Jag visste att jag inte skulle hinna anställa någon eller själv gå en kurs eller annat innan inspektören kom tillbaka. Jag visste inte hur jag skulle göra, säger Boel Werner.

Men redan samma kväll började hon leta efter information på Gröna Arbetsgivares hemsida, där hon bland annat upptäckte att det fanns en arbetsmiljöhandbok och att hon kunde få två konsulttimmar gratis med en arbetsmiljöutvecklare.
– Jag skrev ut hela handboken och satte den i en pärm och ringde Olle och bokade in en träff.
När hon läste handboken såg Boel att de gjorde mycket rätt i företaget, men måste bli bättre på att dokumentera.

Hon började jaga information och kunskap. Tillsammans med sina medarbetare gjorde hon riskbedömningar, delade ut ansvar och satte rutiner. I arbetet hade hon löpande kontakt med både Olle Wedenmark och Gröna arbetsgivare.
När Olle sedan kom på det tvåtimmarsbesök som ingår som medlemsförmån i Gröna Arbetsgivare var mycket redan färdigt.
– Det Boel hade gjort såg bra ut – det var med väl godkänt, säger Olle Wedenmark.
Under besöket gick de igenom allt Boel hade gjort. Olle hittade några punkter som kunde vässas, men i stort sett var det väldigt färdigt. Men det kom inte gratis.
– Det har tagit mig kanske 200 timmars arbete. Jag har behövt leta fram all information och alla säkerhetsdatablad, kopiera, köpa in produkter, läsa mig till vad det ska vara för saker ...

I januari kom inspektören tillbaka till Werner Trädgård och Fastighetsservice. Den här gången var tonen en helt annan.
– Han var mycket mer lättsam, säger Boel och berättar att inspektören inte hittade något att anmärka på.
Idag har företaget utarbetade och dokumenterade rutiner för att trygga arbetsmiljön. Mycket är sig likt sedan tidigare, med den viktiga skillnaden att det dokumenteras. Trots det säger Boel Werner att det har varit ett lärorikt arbete.
– Det känns som om jag just fått till mig en 30 poängs universitetskurs. Jag har lärt mig väldigt mycket, jag visste ju ingenting innan, säger hon.

Boel har också planerat för förvaltningen av det arbete hon gjort så att det hålls levande. Att ta hjälp av andra, som Olle Wedenmark, har varit en framgångsfaktor i Boels snabbfotade arbete.
– Det har betytt jättemycket för mig att känna att jag inte står ensam i detta och att de jag pratat med kan vår bransch, säger Boel Werner.