Inga fler ensampass

Foto: Oskar Omne

Att ändra på rutiner som sitter i ryggmärgen – för att minska riskerna i arbetet – är en utmaning som Geddeholms Gård delar med andra lantbruk. Ett viktigt beslut i det arbetet var att slopa ensampassen.

Med djur och maskiner finns hela tiden risker.
– Djur kan knuffa omkull eller klämma någon till exempel. Under en arbetsdag med djur händer också oförutsedda saker, som kan leda till stress och lätt ökar risken för olyckor.

Det säger Adam Skure som tillsammans med sin syster Frida Schartau tog över familjens lantbruk utanför Västerås för ett år sedan. Tillsammans med cirka 18 medarbetare bedrivs här växtodling, grisuppfödning och mjölkproduktion. Under växtodlingssäsongen kan det bli långa arbetsdagar för att allt ska hinnas med. Väderförhållanden styr ofta arbets­belastningen som kan bli särskilt hög i perioder. Tidigare förekom ofta ensamarbete på gården för att utnyttja tiden optimalt.

– Vi försöker ta bort ensampassen och vid riskfyllda moment ska vi jobba två personer. Tidigare var till exempel delar av dagen i mjölkproduktionen ensamarbete. Risken var då att en eventuell olycka inte upptäcktes innan nästa skift påbörjades, flera timmar senare, säger Adam Skure och fortsätter:

–Det känns tryggare nu när det alltid finns en till kollega på plats. Detta medför förstås ökade arbetskostnader men om det kan förhindra att någon kommer till skada är det en god investering.

Ett annat exempel på risker är hanteringen av kemikalier, bland annat syror. I dag finns stationer med skyddsglasögon, gummihandskar och utrustning för ögonsköljning vid varje sådan plats. Det finns också skriftliga instruktioner och påminnelser med farosymboler vid varje plats för att uppmärksamma riskerna ytterligare. Arbete med reparationer av utgödsling och foder är också riskmoment. Det bildas gaser och den som andas in dem kan bli medvetslös. Det kan i värsta fall bli livsfarligt. Därför finns tillgång till syrgasmask och varningssystem som larmar om syre­nivån i utrymmet är begränsad. Vid arbete på höga höjder används fallsele.

Adam Skure menar att åtgärderna som de har vidtagit inte är revolutionerande. Gårdens anställda genomgick Gröna arbetsgivares utbildning Vägen till säker arbetsmiljö 2019 och jobbar sedan tidigare med Prevents checklistor för riskbedömningar. Nästa steg är att göra tätare skyddsronder med fler medarbetare än enbart skydds­ombudet.

– Jag tycker att dialogen med medarbetarna är viktig för att ändra på rutiner och vanor, säger han. Skriftliga rutiner i en pärm räcker inte för att åstadkomma förändring. I lantbruket har vi ofta gjort på samma sätt under åratal. De gamla rutinerna sitter i ryggmärgen, säger han. Vi får hjälpas åt arbetskamrater emellan med att påminna varandra om riskerna.

Lantbruket har haft en fallolycka, där medarbetaren blev sjukskriven under en längre tid.

– Tack och lov kom hon tillbaka fullt återställd, säger Adam Skure. Vi vet inte exakt vad som hände, men hon fick ner en fot genom en lucka i golvet på skullen där vi lagrade strö till djuren. Hon ramlade igenom och skadade ländryggen. Skyddsräcket var bortmonterat, eftersom det upplevdes hindra arbetsmomentet med att strö. Mycket dumt förstås.

Byggnaden används inte längre och när de nybyggda stallarna planerades har säker­heten blivit betydligt bättre.

– Jag kan känna en förvåning över att vi har gjort vissa arbetsmoment i många år utan att riktigt uppmärksamma riskerna. Det går bra ända tills den dag då olyckan är framme, säger Adam Skure.