Utländsk arbetskraft under corona-pandemin

Gröna arbetsgivares medlemsföretag har haft svårt att rekrytera personal de senaste åren och har därför ett stort behov av utländsk arbetskraft för att kunna driva verksamheter inom skogs- och lantbruk. Det kan finnas flera anledningar till att det är så, men ett argument som ofta används av de som inte vill se utländsk arbetskraft är att den anställs för att den är billigare. Det stämmer inte. Kollektivavtalen med villkor och avtalsenlig lön gäller oavsett om du är medborgare i Sverige eller någon annanstans.

Att ta in arbetskraft från andra länder innebär ett tidskrävande och långsiktigt arbete med ansökningsprocess och visum vilket måste vara klart innan säsongen börjar i slutet av mars. Det betyder även att arbetsgivarna har förbundit sig med anställningskontrakt till dessa arbetstagare.

Som läget är nu har våra medlemsföretag anställt personal från andra länder som man inte vet om den kan komma. Många av de som säsongsarbetar inom det svenska skogs- och lantbruket gör det under flera säsonger och har kompetens som i dag inte finns på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt varslas och permitteras många i andra branscher som kan vara villiga att ta jobben. Företagen kan ha svårt att byta ut och utbilda en hel arbetsstyrka, och begränsas av redan skrivna kontrakt med utländsk personal som inte bara går att bryta eftersom det ger följdeffekter inom Migrationsverkets regelverk. En följd kan bli att arbetsgivare står med dubbel arbetskraft eller en för låg produktivitet där den ekonomiska kalkylen inte längre går ihop. Det finns dock även flera exempel på lokala lyckade jobbmatchningar mellan arbetstagare och varslad personal från andra branscher.

Gröna arbetsgivare har tillsammans med bl a LRF och Arbetsförmedlingen sidan gronajobb.se där annonser för jobb inom de gröna näringarna finns samlade. Som arbetsgivare lägger du in annons via platsbanken som automatiskt för över den även på grönajobb.se. Det finns även flera regionala initiativ med arbetsmatchning.

Projektet Mer mat – Fler Jobb, där bl a Gröna arbetsgivare och Arbetsförmedlingen är med, har regionala arbetsförmedlare över hela landet som jobbar för näringen. Kontaktuppgifter till dessa finns här.

Det händer mycket i regelverk och rekommendationer och vill du som medlem ha uppdaterad information från myndigheterna, så finns det här.