Vanliga frågor och svar om att anställa

Säsongsanställningar

Frågor och svar om säsongsanställningar.

Varför är det så viktigt med anställningsavtal? Behöver jag skriva nya om anställningsformen ändras?

Svar: Anställningsavtalet bevisar vilka villkor arbetsgivaren och den anställde är överens om för anställningen, däribland vilket kollektivavtal som ska tillämpas på anställningen. På så sätt undviks otydligheter kring vilka villkor som gäller för anställningen. Dessutom är det en skyldighet att ge skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet enligt lagen. I paragrafen finns även vissa uppräknade uppgifter som ska vara med såsom lön, namn på arbetsgivare/anställd och vissa villkor av särskild betydelse. Inte minst visar anställningsavtalet när en person blev anställd, något som har stor betydelse för företrädesrätten.

Gröna arbetsgivare rekommenderar att du skriver ett nytt anställningsavtal om en anställd får en ny anställning (eller byter anställningsform från t ex allmän visstid till vikarie). Anställningsavtalet är också ett bevis för vilken form av anställning som den anställde har. Enda gången du inte behöver skriva nytt anställningsavtal är då en provanställning går över i en fast anställning.

Jag har en anställd som fyller 67 år nu i vår och han vill vara sommarvikarie i sommar. Måste jag då betala honom exakt samma lön som jag gör nu trots att det är helt andra arbetsuppgifter? Ska vi ändå avsluta anställningen nu eller låta honom vara kvar över sommaren?

Svar: Avsluta anställningen i samband med att den anställde fyller 67 år och reglera hans slutlön. Sedan kan du erbjuda en visstidsanställning med andra villkor under sommaren och den anställde kan då välja att ta anställningen eller inte. Tänk på att det kan vara positivt att visstidsanställa en person över 67 år då hen kan ha en längre visstidsanställning, eftersom konverteringsregeln i LAS inte gäller för anställda över 67 år. De har en månads uppsägningstid och dessutom är de sociala avgifterna mindre för denna grupp. Anställer du en person över 67 år tillsvidare gäller inte heller saklig grundbegreppet, vilket gör uppsägningsförfarandet enklare.