Avsluta anställning för äldre arbetstagare

Enligt LAS har arbetstagare numera rätt att kvarstå i anställning till 68 års ålder (den s.k. LAS-åldern). Från och med den 1 januari 2023 höjs denna åldersgräns till 69 år.

Om en arbetsgivare vill avsluta en tillsvidareanställning innan arbetstagaren har fyllt 68 år krävs saklig grund för att säga upp. Arbetsgivaren ska enligt regler i MBL och LAS förhandla, samt varsla och överlägga, med arbetstagarorganisationen och arbetstagaren. För att verkställa uppsägningen ska ett uppsägningsbesked utfärdas och uppsägningstider iakttas. Vi rekommenderar att ni rådgör med en av våra förhandlare innan ni verkställer en uppsägning.

Förfarandet ser annorlunda ut om arbetstagaren har fyllt 68 år. För att avsluta anställningen ska arbetsgivaren överlämna en underrättelse till arbetstagaren senast 1 månad* innan arbetsgivaren vill att anställningen ska upphöra. Uppsägningsförfarandet som gäller innan arbetstagaren har fyllt 68 år gäller alltså inte, utan det räcker med att överlämna underrättelsen till arbetstagaren. Blankett för underrättelse finns att ladda ner på den här sidan. Detta underrättelseförfarande gäller både om arbetsgivaren vill att anställningen ska upphöra vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år, eller om arbetsgivaren vill att anställningen ska upphöra vid en senare tidpunkt därefter när arbetstagaren är äldre än 68 år.

Om det istället är arbetstagaren som vill avsluta sin anställning när denna fyller 68 år, ska arbetstagaren underrätta arbetsgivaren 1 månad i förväg.

* Vi vill uppmärksamma er på följande avvikelser:

För tjänstemän som omfattas av Tjänstemannaavtalet Djursjukvård/Djurparker gäller istället 2 månader.

För samtliga Gröna arbetsgivares avtalsområden gäller att, om arbetsgivaren och arbetstagaren i avtal om visstidsanställning kommit överens om längre uppsägningstid, så gäller den längre tiden för underrättelsen.

Observera att för anställda som omfattas av kollektivavtalet för Virkesmätning gäller en annan ordning enligt LAS §33a. Det innebär krav på underrättelse, varsel och överläggning, alternativt MBL-förhandling, innan arbetsgivaren kan meddela arbetstagaren att anställningen ska upphöra.