Diskriminering och Likabehandling - En handledning från Industrirådet

Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på arbetsplatsen?

Detta är en medlemssida

Har du inget webbkonto? Registrera dig
Inte medlem ännu? Bli medlem

Som medlem kan du logga in till medlemssidorna för att få tillgång till kollektivavtal, blanketter och verktyg samt ta del av vår rådgivning i en rad olika frågor kopplade till dina anställda.