Så gör du en lönekartläggning och analys

Lönekartläggning innebär att du som arbetsgivare ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Det kan kännas som en stor uppgift. Vi har därför gjort en vägledning som kan hjälpa dig som arbetsgivare på vägen.

Denna vägledning är gjord med utgångspunkt i att du som arbetsgivare har kollektivavtal med Gröna arbetsgivare och någon av de fackliga motparterna Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund, GS- eller Svenska Kommunalarbetareförbundet. Handledningen lägger således ingen vikt vid frågor kring vad som händer om arbetsgivaren saknar kollektivavtal.

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år

Syftet med att genomföra lönekartläggningar är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löne-skillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete. Det är arbetsgivaren som har skyldighet att göra lönekartläggningen varje år men den ska ske i samverkan med de fackliga organisationer som är kollektivavtalsmotparter.

En jämställd arbetsplats skapar ett mervärde genom att den lättare uppnår goda resultat och den blir dessutom attraktivare både för nuvarande men också framtida medarbetare.

Hur ska arbetet dokumenteras?

Har arbetsgivaren 10–24 anställda är det enbart arbetet med lönekartläggning och analys som behöver dokumenteras. Är det 25 eller fler anställda, finns utöver arbetet med lönekartläggning och analys som ska dokumenteras, också en skyldighet att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Även arbetsgivare som har färre än 10 anställda behöver genomföra arbetet med lönekartläggning, men de behöver inte dokumentera arbetet skriftligt.

Denna vägledning är gjord av Gröna arbetsgivare, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund, GS och Svenska Kommunalarbetareförbundet för att vara till stöd och hjälp för de lokala parterna som ska genomföra kartläggning och analys.