Anställd eller ideellt arbetande?

Fråga : Hej, vi är en förening som brukar ta hjälp av medlemmar när det gäller vissa typer av arbete som behöver göras på anläggningen. Nu var det en medlem som frågade om vad som gällde angående försäkring för ideellt arbetande. Är det något som klubben behöver tänka på?

Svar: gränsen mellan att ha anställd personal som utför arbete och ideellt arbetande personer kan vara svår att fastställa. Många medlemmar gör en viktig insats och är i flera fall bidragande till att verksamheter fungerar. Man kanske tycker att det är självklart, men det beror på omständigheterna om det räknas som anställd eller ideellt arbetande. Man behöver bland annat ta hänsyn till frågor som om någon form av ersättning utgår, vilket försäkringsskydd man har och skatteregler.

För att inga tveksamheter ska föreligga är det bra att skriftligen dokumentera vad den ideella insatsen består av och vad man kommit överens om. Partsavsikten, som det kallas, är viktig att dokumentera. Var tydlig med att det är en ideell insats som avses. En inte ovanlig uppfattning är att det behövs ett skriftligt avtal för att en person ska betraktas som anställd. Det är en ordningsregel att man ska skriva anställningsavtal vid anställning. En anställning kan uppstå beroende på omständigheterna.

När det gäller arbetsmiljön är ett bestämt råd att hantera en ideellt arbetande som en anställd. Särskilt viktigt om det är nya arbetsuppgifter eller maskiner som man inte hanterat tidigare. Olyckor händer lätt. Eftersom kollektivavtalens försäkringar endast gäller för anställd personal är det viktigt att man ordnar försäkring för ideellt arbetande genom en annan försäkringsgivare.
Så får man tänka på att det kan uppstå skattekonsekvenser om man ex ger presentkort, fri årsavgift eller liknande som ersättning för utfört arbete, det gäller alltså inte enbart kontanter. Tag en kontakt med Skatteupplysningen för information i det konkreta fallet.

Det kan även uppstå en situation när en person tycket att man borde få lön för arbetet, eller semester och menar att det är att betrakta som en anställning. Antalet uppgifter kanske ökat med tiden. Då är det viktigt att ha den skriftliga överenskommelsen om det inte är en anställning man avsett. Tänk på att uppdatera om det sker förändringar av den verkliga situationen!
Sammanfattningsvis; skriv ett avtal om den ideella insatsen där partsavsikten tydligt framgår, tänk på arbetsmiljöansvaret, beakta skattekonsekvenser om någon form av ersättning utgår samt se över försäkringsskyddet!

Vid frågor, kontakta Gröna arbetsgivare