Är det viktigt med anställningsavtal?

Ja, förenklat utgör anställningsavtalet ramverket för villkoren i anställningen och är ett bevis för att personen är anställd i företaget. Frågor såsom semester, ordinarie arbetstid kopplat till tjänstgöringsgrad, lönehöjningar mm regleras i ett anställningsavtal som båda parter har kommit överens om. Underskatta därför inte betydelsen av ett anställningsavtal, som är till hjälp särskilt vid meningsskiljaktigheter eller tvister.

Anställningsavtalet klargör anställningsformen, vilket är extra viktigt vid en tidsbegränsad anställning (grunden blir annars att det handlar om en tillsvidaretjänst). Det fastställer även tjänstgöringsgrad, hur mycket arbetstid finns att tillgå inom ordinarie arbetstidsmått. Har arbetstagaren semesterlagens 25 dagar eller omfattas den anställde av fler dagar än så? Gäller det tjänstemän kan flertalet semesterdagar kompensera för att det inte finns någon övertidsersättning.

En inte helt ovanlig fråga är om anställningsavtalet skall innehålla en arbetsbeskrivning, kanske till och med beskriva de specifika arbetsuppgifterna? Nej. Anställningsavtalet har utrymme för en titulatur där arbetstagaren kopplas mot en motsvarande anställningsgupp. Detta för att kunna utföra en korrekt lönerevision (arbetare). De dagliga arbetsuppgifterna delegeras av arbetsgivaren eller chef med delegeringsansvar. Vid frågor om anställningsavtal, kontakta Gröna arbetsgivare.