Måste jag förhandla med facket om jag ska säga upp en anställd på grund av arbetsbrist?

Före beslut om viktigare förändringar ska arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen förhandla med de fackföreningar som företaget har kollektivavtal med.

Förändringen kan gälla företagets verksamhet i stort eller en enskild medarbetare. Omorganisationer och personalminskningar är förändringar som omfattas av medbestämmandelagens regler om förhandlingsskyldighet.

Arbetsgivaren är ibland förhandlingsskyldig också mot arbetstagarorganisationer som företaget inte har kollektivavtal med. Sådan skyldighet föreligger när arbetsgivaren ska förändra arbets- eller anställningsförhållandena för en enstaka anställd, och denne är medlem i ett kollektivavtalslöst fack. Om en anställd ska sägas upp på grund av arbetsbrist och är medlem i t ex Seko, som Gröna arbetsgivare vanligen inte har kollektivavtal med, så är företaget följaktligen skyldigt att förhandla med Seko.