Förlängning av provanställning

Jag har anställt en person och anställningsformen är provanställning 6 månader. Nu är det så att jag skulle vilja förlänga provanställningen, den anställde tycker att det går bra. Anledningen är dels att den anställde varit sjuk under en längre period samt att vi ändrat arbetsuppgifterna så det är till viss del ny tjänst. Går det bra att göra så och skriver man då nytt avtal?

Svar: Provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som om den inte avbryts går över i en tillsvidareanställning, fast anställning. Vanligen är den längsta tillåtna tiden 6 månader innan det blir en fast anställning. Det är viktigt att alltid skriva anställningsavtal och att det där tydligt framgår vad man kommit överens om för anställningsform då anställningen påbörjas. Om anställningen sedan går över till en fast anställning kan ni skriva det på blanketten eller skriva en ny, ändringsblankett. Första anställningsdagen är då den dagen då provanställningen påbörjades.

Vilka regler som gäller för anställningsformen framgår av LAS, lagen om anställningsskydd samt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan ha andra regler än vad som står i lagen.

Förutsättningarna för att provanställa skiljer sig åt mellan olika kollektivavtalsområden, men det går inte att förlänga en provanställning även om man är överens med den anställde. Det blir då en tillsvidareanställning om man fortsätter. Så där får man lov att fundera på om man anser att man hunnit prova tillräckligt eller om det finns tveksamheter, att avbryta anställningen. Kontakta gärna Gröna arbetsgivare för att diskutera situationen.

I kollektivavtalet finns regler om hur man avbryter en provanställning. Vanligen är det mellan två veckor till en månad som blir uppsägningstiden. Såväl den anställde som arbetsgivaren kan avbryta provanställningen under provanställningstiden utan något särskilt skäl, så länge det inte är diskriminerande. Efter att den tiden löpt ut så är det vanliga regler om uppsägning som gäller.