Vad ska jag tänka på när anställda frågar efter förskott på lönen?

Genom att bevilja förskott på lönen innebär det att du som arbetsgivare lånar ut pengar till din anställda för arbete som ännu inte utförts. Det finns ingen rätt att få förskott men om du ändå går med på det så finns det en del att tänka på.

Kortfristig fordran

Förskott betraktas som lön och redovisas som en kortfristig fordran. Vanligast är att förskottet kvittas genom avdrag på lönen vid kommande löneutbetalningstillfälle. Om förskottet ges och avdraget görs samma månad kan avdraget göras direkt på nettolönen. I annat fall betraktas förskottet som bruttolön, vilket innebär att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift, försäkringspremier och dra preliminärskatt.

Om den anställda inte betalar tillbaka?

En anställd som begär förskott har sannolikt en svag ekonomi och det är inte helt riskfritt att bevilja förskott. Den anställda bör skriva på ett s k frivilligt kvittningsmedgivande d v s ger arbetsgivaren rätt att kvitta förskottet mot innestående lön. Ett kvittningsmedgivande kan när som helst återkallas. Händer det är det viktigt att förskottet beviljats skriftligt, så att det framgår tydligt att arbetsgivaren har en fordran på den anställda och om det kan bli aktuellt att driva in fordran t ex genom tvungen kvittning via kronofogdemyndigheten.
Om den anställde har utmätning av sin lön kommer den att ha prioritet före företagets kvittningsrätt. Blir det aktuellt att driva in lönen genom t ex betalningsföreläggande måste arbetsgivaren först förhandla med facket. För utländska medborgare, som inte är bosatta i Sverige eller saknar tillgångar blir förfarandet mer komplicerat. Inom EU gäller ett särskilt förfarande s k europeiskt betalningsföreläggande.