Har anställda rätt att vara lediga runt jul med lön?

När det nalkas julledigheter kommer ofta frågor om hur arbetsgivaren ska förhålla sig till halvdagar och klämdagar och huruvida arbetstagarna har rätt att vara lediga med lön.

Det saknas bestämmelser i lag och i branschens kollektivavtal i frågan. Det är således upp till varje enskild arbetsgivare att bestämma. Vad som gäller på den enskilda arbetsplatsen framgår oftast av arbetsgivarens personalhandbok eller policydokument och i vissa fall finns särskild lokal arbetstidsöverenskommelse med gällande fackförbund. Ledighet med lön halvdagar och klämdagar (dag/flera dagar som infaller mellan olika helgdagar) är relativt sällsynt. Vanligtvis gäller normal arbetstid under dag före röd dag och på klämdagar. Önskar arbetstagaren ledigt (kompensationsledigt, semester, tjänstledigt eller annat) får en ledighetsansökan göras i sedvanlig ordning.