Måste jag höja lönen för alla mina medarbetare, flera har redan en lön som ligger över miniminivån i kollektivavtalet?

Med våren kommer det årliga arbetet för dig som arbetsgivare att höja och se över dina medarbetares löner. Datumet för lönerevisionen skiljer sig mellan olika kollektivavtal och ibland också för de som går på tjänstemannaavtal och arbetaravtal. Kontrollera därför det avtal som omfattar din verksamhet för att få rätt datum. Först ut är ni medlemmar som omfattas av Skogsavtalet.

Alla anställda har rätt till en årlig lönerevision. Även om din medarbetare idag har en högre lön än vad miniminivån i kollektivavtalet säger så är du skyldig att höja lönen. Tarifflöner finns i alla arbetaravtal inom Gröna arbetsgivares område. I vissa avtal, t ex Skogsavtalet används tarifflönen med ett lönetillägg (premielön), medan det inom andra områden även förekommer att den enskilde har en högre lön än tariffen.

Glöm inte att kontrollera att dina anställda ligger i rätt befattningskategori. Byte av befattningskategori kan medföra löneökning. Eftersom befattningskategorierna ibland är styrda av anställningstid så kan en anställd ändra kategori under pågående avtalsår. I det fallet ska lönen ses över vid det tillfälle som personen byter kategori.

Tänk på att om du anställer eller höjer en anställds lön vid ett tillfälle under året så fritar det inte dig från att följa de sedvanliga lönehöjningarna enligt kollektivavtalet. I så fall, om ni inte kommer överens om annat, kommer den anställde att få två lönehöjningar under det avtalsåret.