Hur många säsonger får någon arbeta?

Fråga: Jag har en person som varit anställd på mitt företag i fyra säsonger. Hur många år kan jag fortsätta med denna anställningsform på samma person?

Svar: Säsongsanställning är tillåten för arbete som på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara orsaker inte kan bedrivas under mer än en viss del av året. Vilket gör att denna anställningsform är vanlig i våra branscher.

Säsongen kan vara olika lång under olika år, till exempel beroende på väderleken. En säsongsanställning tar helt enkelt slut när säsongen är slut.

Det finns ingen begränsning på hur många säsongsanställningar en person kan ha. Däremot måste arbetsgivaren se till att säsongsanställningarna inte görs längre än säsongen varar. Om anställningen görs för länge riskerar arbetsgivaren att det blir en tillsvidareanställning.

Vid säsonganställning, som beräknas pågå minst tre månader, ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren om den tidpunkt då säsongen beräknas vara avslutad.

Meddelandet ska lämnas om möjligt minst en vecka före säsongens slut.

Om du varit säsongsanställd i mer än sex månader de senaste två åren och inte kommer att få fortsätta vid den nya säsongens början så ska arbetsgivaren lämna skriftligt besked (blankett finns på hemsidan) senast en månad innan säsongen börjar.