Vad får en minderårig utföra för arbete?

Vi hade tänkt att anställa en 14-åring för att bl a klippa gräs med både motorgräsklippare och åkgräsklippare. Är det okej?

Svar: Det korta svaret på frågan är nej. En 14-åring får inte anställas för att utföra arbetsuppgifter med varken gräsklippare eller åkgräsklippare.
Vid anställning av en minderårig (under 18 år) gäller både särskilda regler för arbetstider och för olika arbetsuppgifter. Generellt för alla minderåriga är att de inte får utföra arbetsuppgifter som kan leda till allvarliga skador. Olika regler gäller beroende på de minderårigas ålder.

En minderårig ska få en introduktion på arbetsplatsen och ha en tillgänglig handledare. De omfattas av kollektivavtalet precis som andra anställda, men det finns ytterligare skyddsregler. När du anställer en minderårig ska du som arbetsgivare göra en riskbedömning för att undersöka om arbetsuppgifterna är lämpliga utifrån minderårigas ålder, fysiska och psykiska mognad och andra förutsättningar. Du ska även informera den minderåriges vårdnadshavare om arbetsuppgifter och risker.

Läs mer om vilka regler som du som arbetsgivare måste ta hänsyn till när du anställer minderåriga i vår arbetsgivarguide.