Hur kan jag jobba med ordningsregler på arbetsplatsen?

Svar: För att undvika missförstånd och förenkla kommunikation kring vilka regler som gäller på arbetsplatsen kan det vara bra att upprätta en företagspolicy. Kollektivavtalet innehåller regler för att skapa ordning i ett företags verksamhet. När det gäller generella ordningsregler på arbetsplatsen är det upp till arbetsgivaren att upprätta dessa. Det görs vanligen i ett policydokument som finns synligt och lättillgängligt på arbetsplatsen, tex i företagets personalpärm eller uppsatt väl synligt i företagets lokaler.

Vid nyanställning, i samband med att man upprättar anställningsavtalet, kan det vara lämpligt att lägga fram företagets policydokument och att den nyanställde kvitterar att vederbörande har informerats.

Kom ihåg att det i slutändan är ansvarig på plats, arbetsgivaren själv eller av denne utsedd arbetsledare som med sitt eget agerande är föregångsman för att vidmakthålla de regler och värdegrunder som företaget har satt.
Exempel på ordningsregler i en företagspolicy kan handla om användning av mobiltelefoner, rökning, datoranvändning och sociala medier.

Använd gärna det exempel på företagspolicy som Gröna arbetsgivare har tagit fram. Du hittar det under blanketter på Mina sidor när du loggar in på vår webbplats. Kontakta oss vid frågor.