Hur kommunicerar jag ordningsregler som gäller på företaget eller i en verksamhet?

Ett sätt att kommunicera vilka ordningsregler som gäller på ditt företag eller i en verksamhet är att upprätta ett policydokument. Policyn skall belysa de mest vanligen förekommande frågeställningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  • Vilka är arbetstiderna samt tider för raster?
  • Till vem och hur gör jag en sjukanmälan om så krävs?
  • Semesterönskemål, anmälan i tid?
  • Användandet av dator och telefon?
  • Rökning?
  • Övrigt som är av vikt på min arbetsplats?

I samband med nyanställningar kan man låta arbetstagaren signera policydokumentet som en kvittens på att vederbörande har tagit del av regelverket. Ett exemplar kan även sitta uppe på en anslagstavla för att motverka att någon hävdar att de inte kände till policyn.