Jag behöver snart säga upp mina säsongsanställda, vad ska jag tänka på?

När det gäller tidsbegränsade anställningars upphörande är det framförallt två saker som du behöver hålla reda på.

  • När du senast ska lämna besked till den anställde om anställningens avslut
  • Vad som gäller om du behöver säga upp den anställde i förtid

Olika regler gäller för olika typer av anställda. Läs mer om vad som gäller för just dina anställda i vår arbetsgivarguide.

Avsluta tidsbegränsad anställning för arbetare som omfattas av kollektivavtal med Kommunal eller för arbetare som omfattas av kollektivavtal med GS-facket.

För tjänstemän gäller lantbrukstjänstemän som omfattas av kollektivavtal med SLF eller tjänstemän som omfattas av övriga kollektivavtal.