Kan jag säga upp en anställd efter tre skriftliga varningar?

Fråga: En av mina anställda kommer ofta för sent till arbetet och missköter också sina arbetsuppgifter. Hen har därför fått en skriftlig varning. Stämmer det att arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd av personliga skäl efter tre skriftliga varningar?

Svar: Nej. Det är en vanligt förekommande missuppfattning att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning av personliga skäl efter tre skriftliga tillrättavisningar (även benämnda varningar). Frågan om det finns grund för uppsägning är emellertid beroende av många faktorer; företagets storlek, hur allvarlig misskötsamheten är, vad är det för typ av arbete, har den anställde en förtroendeställning, tidigare förseelser, arbetsgivarens tidigare agerande m.m. Att förlita sig på ett visst antal tillrättavisningar är alltså felaktigt. Den arbetsgivare som resonerar på det sättet riskerar att bryta mot anställningsskyddslagen och därmed att bli skadeståndsskyldig.

På Gröna arbetsgivares hemsida finns blanketter du kan använda om det är aktuellt att utdela en tillrättavisning. Observera att i många fall innehåller kollektivavtalen bestämmelser om samråd med eller underrättelse till den fackliga organisationen. Arbetsgivaren måste alltså ta reda på vad kollektivavtalet föreskriver innan den anställde får tillrättavisningen. Kontakta Gröna arbetsgivare vid frågor.