Deltidspension för tjänstemän

 

Sedan 1 juni 2014 har deltidspension gällt för tjänstemän som omfattas av något av Gröna arbetsgivares tjänstemannaavtal Skogsbruk, Jordbruksrelaterade företag, Hushållningssällskap/Husdjursföreningar, Trädgårdsodling/Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling/Trädgårdsanläggning/Golf (Ledaravtalet), Golf, och Djursjukvård/Djurparker. Deltidspension infördes även för Lantbrukstjänstemannaavtalet from den 1 mars 2021.

Bestämmelserna ger tjänstemän rätt att från 62 års ålder gå ner i arbetstid för att möjliggöra en deltidspensionering. En förutsättning är dock att så kan ske med skäligt hänsynstagande till verksamhetens krav och behov. Tjänsteman som vill gå ner i arbetstid ska ansöka till arbetsgivaren senast sex månader innan deltiden ska träda i kraft, varefter samråd ska ske mellan tjänstemannen och arbetsgivaren. För att läsa mer om villkoren klicka här.

I syfte att möjliggöra deltidspensionering betalar arbetsgivaren en årlig pensionspremie baserad på tjänstemannens pensionsförmedlande lön. Premien debiteras arbetsgivaren av Collectum. Premien har successivt höjts under avtalsrörelserna under åren, och är i dagsläget 1,6 % för samtliga tjänstemannaavtal.