TFA och arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren

Under corona-pandemin är det många som arbetar hemifrån. Under perioden som varit har många anställda på medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv kontaktats av försäkringsbolag som velat sälja försäkringar till de som jobbar hemifrån. I dokumentet nedan beskrivs därför hur den som arbetar hemma omfattas av arbetsskadeförsäkringen TFA vid hemarbete.

Arbetsskadeförsäkringen TFA ger ersättning vid skada på grund av olycksfall, färdolycksfall och sjukdom. Även skada framkallad av smitta omfattas under vissa förutsättningar. En grundtanke med försäkringen är att den som skadas i sitt arbete ska få skadeståndsrättslig ersättning. TFA är en no-fault försäkring, vilket innebär att den anställde kan få ersättning oavsett om arbetsgivaren orsakat skadan.

Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Skada som inträffar på arbetsplatsen och inom arbetsområdet under vanlig arbetstid har en självklar och stark anknytning till arbetet.

Under coronapandemin har många företag och anställda följt uppmaningen att jobba hemifrån. Möjligheterna att arbeta hemifrån underlättas av dagens teknik som möjliggör att arbetsuppgifter kan utföras på distans. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet.

Läs mer i dokumentet vad som täcks och vad som inte täcks av TFA vid hemma-arbete.

TFA och arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren