Kurser och nätverk

Mingel på kurs och nätverk
Foto: Niklas Palmklint

Som medlem blir du inbjuden till kurser inom kollektivavtal, arbetsrätt, förhandling, ledarskap och arbetsmiljö. Vi arrangerar även informationsträffar och HR-nätverk.

Vi erbjuder följande kurser:

HR-nätverket

HR-nätverket är tänkt att stödja dig i din arbetsgivarroll samtidigt som det ger dig bra möjligheter att nätverka. Mötena är uppbyggda kring ett tema såsom t ex lön, uppsägning eller ledarskap. Det finns gott om tid för frågestund och nätverkande. 

Nätverket vänder sig till dig som har en HR-chefsfunktion, ansvarig HR- handläggarfunktion eller är ägare av ett Gröna arbetsgivare medlemsföretag med ett särskilt intresse för HR-frågor.

HR-nätverket har möten två gånger om året med aktuella teman. Du kan också vara med att påverka vilka frågor du vill diskutera. Hör i så fall av dig till oss på Gröna arbetsgivare.