Utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Grundläggande basutbildning

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt gällande kollektivavtal. Man väljer mellan en, två och tre dagars utbildning. Olika deltagare från samma företag kan vara med de olika dagarna.

Arbetsmiljö - Arbetsgivarens ansvar

  • Arbetsmiljölagstiftningen
  • Arbetsmiljöansvar/straffansvar
  • Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter
  • SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS), Lagen om Medbestämmande i arbetslivet (MBL)
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML)
  • Diskussion och grupparbeten

Kollektivavtal

  • Genomgång av gällande kollektivavtal
  • Diskussion och grupparbeten

Målgrupp

Alla som vill ha grundläggande utbildning inom arbetsmiljö, arbetsrätt och/eller kollektivavtal.

Kursledare

Jurister/rådgivare från Gröna arbetsgivare, TMF och Grafiska Företagen.

Omfattning

En, två eller tre dagar.

Kursavgift

2 750 kronor exkl. moms per person och kursdag inkluderar kursmaterial, kaffe samt lunch. Avgiften faktureras företaget i efterhand.

Kommande kursdatum

För mer information om när kursen hålls nästa gång, se Kalender.