Utbildning i chefs- och ledarskap

Innehåll

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsammare företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chefs- och ledarskapet. Hur är ditt ledarskap? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.

Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som reglerar samspelet mellan chef och medarbetare (främst Lagen om anställningsskydd, Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chefs- och ledarskapet.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Transportföretagen.

Målgrupp

Information kommer

Kursledare

Information kommer

Omfattning

6 kursdagar uppdelade på 2 dagar per månad

Kursavgift

24 500 kronor exklusive moms. I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Kommande kursdatum

För mer information om när kursen hålls nästa gång, se Kalender.