Ledarskap i förändring

Ett ledarprogram för dig som har varit mellanchef och ledare i några år och vill fortsätta utvecklas.

Att vara chef idag innebär ständigt nya utmaningar, att kunna hantera snabba förändringar är A och O för att lyckas, samtidigt som kraven på ett hållbart arbetsliv blir allt större.

Programmet pågår under drygt två månader och innehåller totalt sex kursdagar uppdelat på två omgångar.

Utbildningsinnehåll i stora drag

  • 360-undersökning samt individuell återkoppling med en kursledare
  • chefskap versus ledarskap
  • motivationsfaktorer
  • situationsanpassat ledarskap
  • coaching
  • förändringsledning
  • vikten av mångfaldarbete – UNILIKE-spelet
  • presentationsteknik – hur sälja jag in ett budskap på bästa sätt
  • strategiarbete och kreativt tänkande
  • team – skillnaden mellan att vara en arbetsgrupp och att vara ett fungerande team

Vi anordnar kursen i samarbete med Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen.

Kommande kursdatum

För mer information om när kursen hålls nästa gång, se Kalender.