Kurs i förhandlingsteknik

Innehåll

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Den inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Deltagarna får dessutom lära sig både hur man bör förbereda och genomföra en förhandling och även träna på praktiska övningar och exempel.

Kursen anordnar av Gröna arbetsgivare i samarbete med Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund, Transportföretagen, IKEM och Livsmedelsföretagen kurs i förhandlingsteknik.

Målgrupp

Medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Kursledare

Johan Lagerbielke, som har mångårig erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik. Johan är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Omfattning

Kursen är en tvådagarsutbildning.

Kommande kursdatum

För mer information om när kursen hålls nästa gång, se Kalender.