"Det är tolkningen man får som gör den stora skillnaden"

Cecilia Carlström, CFO och Christina Welin, HR-chef på Blå Stjärnans Djursjukhus har deltagit på flera HR-nätverk.

Varför går ni på våra HR-nätverk?

- För att få den senaste informationen om arbetsrätt men framförallt för att få tolkningen som förklarar vad som gör den stora skillnaden när en ny lag kommer. Det är väldigt svårt att läsa sig till själv. Det är den praktiska hanteringen av lagen som är svår och det måste man diskutera och ställa frågor kring för att få grepp om, säger Cecilia Carlström, CFO på Blå Stjärnans Djursjukhus.

Finns det fortfarande ett värde i att träffas?

- Ja! Det är värdefullt att höra hur andra resonerar och lära sig av andra i praktiska frågor, en form av omvärldsbevakning. Även om vi kommer från olika branscher och små och stora företag så har vi likartade frågeställningar inom personalfrågor, säger Christina Welin, HR-chef på Blå Stjärnans Djursjukhus.

- Man tvingas avsätta tiden och det ger så mycket mer än att läsa in motsvarande information på mail eller webbplats, tillägger Cecilia.

Har du varit med på HR-nätverk tidigare?

 - Absolut! Vi försöker gå på alla. Vi har tex varit med på tidigare HR-nätverk om lön och GDPR, säger Christina.

Kan du rekomendera andra, små som stora företag, att gå på nästa HR-nätverk?

- Ja, jag kan rekommendera HR mötena. Man kan lära sig av andra företag och det är olika tema varje gång, vilket gör att det finns något för alla.