"Jag får en bra bild över hur jag ska agera och förhålla mig"

Fredrik Lundin, HR-ansvarig på Green Landscaping har varit med på flera HR-nätverk som Gröna arbetsgivare arrangerat.

Varför går du på våra HR-nätverk?

- Jag får en bra överblick och snabb uppdatering om vad som är nytt inom arbetsrätt. Jag hinner inte ta till mig all information via mail och telefon. Det blir mer effektivt att avsätta en dag och få den här typen av riktad information och kunna ställa direkta frågor. Det är bra att få en bild över hur jag kan agera och förhålla mig. Det ger en känsla för vad som fungerar bra och vad man bör lägga mer tid på.

 Finns det fortfarande ett värde i att träffas?

- Ja! Nätverket ger mig värdefulla referenser som jag använder i mitt dagliga arbete. Det är ett sätt att få omvärldsbevakning i frågor som är aktuella. Även om vi kommer från olika branscher och små och stora företag så har vi likartade frågeställningar inom personalfrågor. Det ger möjlighet att vara mer öppen och precis i erfarenhetsutbyten än när man bara träffar kollegor i den egna branschen.

 Har du varit med på HR-nätverk tidigare?

- Det är fjärde gången! Det om GDPR var väldigt bra, även nätverket om lön.

 Kan du rek andra medlemsföretag att gå på nästa HR-nätverk? Stora som små medlemsföretag?

 - Jag tror alla verksamheter behöver input, stora som små, i aktuella och viktiga frågeställningar.