UGL - utveckling av grupp och ledare

Innehåll

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är troligen en av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar. Utbildningen är en personlig utmaning genom att deltagarna tränas i att tänka i nya banor med hjälp av upplevelsebaserad inlärning.

  • Ökad självinsikt ledande till ökad självkänsla
  • Effektivare konflikthantering
  • Förståelse för gruppens utveckling samt individernas roller i denna
  • Ökad förmåga att kommunicera
  • Effektivare ledning av möten och sammanträden
  • Ett kompetensutvecklande ledarskap
  • Effektivare stresshantering

Utbildningen arrangeras i samarbete med Transportföretagen.

Målgrupp

Chefer som vill tillägna sig en fördjupad syn på sitt ledarskap samt uppnå en personlig utveckling.

Kursledare

Goliat Konsult AB

Omfattning

Fem dagar

Kursavgift

Kraftigt reducerad avgift för medlemmar: 14 500 kr exklusive moms. Kostnad för logi och måltider tillkommer med cirka 9 300 kr + moms.

Kommande kursdatum

För mer information om när kursen hålls nästa gång, se Kalender.