Hogia Lön Skogsavtalet

I samarbete mellan Hogia och Gröna arbetsgivare lanseras nu det första helt anpassade löneprogrammet för kollektivavtalet Skogsavtalet. Detta för att du som hanterar lön inom skogsbruket på ett enkelt sätt ska känna dig trygg med korrekt lön och beräkningar.

Hogia Lön är ett AGI-anpassat Windowsbaserat löneprogram. Du kommer snabbt igång med en gratis kom-igång-utbildning.

Hogia Lön Skogsavtalet ger dig bl.a. förinställda lönearter med rätt benämningar för avtalet, hantering av arbetstidskonto (ATK) och enkel rapportering av lönestatistik till Svenskt Näringsliv. Du kan skicka säkra digitala lönespecifikationer och kontroll-uppgifter via appen MyPayslip.

Dessutom har du tillgång till Hogias support med kort väntetid och ett personligt bemötande med hög kompetens.

Som medlem i Gröna arbetsgivare får du ett rabatterat pris

Hogia Lön Skogsavtalet ger dig:

 •  Förinställda lönearter med rätt benämningar för avtalet
 •  Hantering av arbetstidskonto (ATK).
 •  Support med kort väntetid och personligt bemötande med hög kompetens.
 •  Hantering av helglön.
 •  Enkel rapportering av lönestatistik till Svenskt Näringsliv.
 •  Säkra digitala lönespecifikationer och kontroll-uppgifter via appen MyPayslip.
 •  Lönehantering för ett eller flera företag.
 •  Möjlighet att exportera lönefilen till bokföringsprogrammet (SIE).
 •  Avtalsanpassad utbetalning av semesterlön, reglera semesterskuld och göra semesterberäkning.
 •  Enkel fördelning av lönen på resultatenheter och projekt.
 •  Korrekt beräkning av traktamente.
 •  Viktiga datum för rapportering till myndigheter i den inbyggda kalendern.
 •  Hantering av två verksamhetsår parallellt – påbörja januarilönerna före årsskiftet.
 •  Skicka elektronisk arbetsgivardeklaration till Skatteverket, eSKD.
 •  Kontrollera skatteavdrag i centrala skatteregistret (CSR-förfrågan).

 

Läs mer på hogiasmart.se eller ring Hogia på 0303-688 00.