Organisationernas coronainformation

De uppdateringar vi gör om Corona rör allt som oftast hur det påverkar arbetsgivarna inom arbetsrättsliga frågor. Som medlem har du rätt till vår rådgivning, men det innebär också att du har andra förmåner via organisationer som ägs av parterna eller bara Svenskt Näringsliv. Nedan hittar du dem och länkar till deras Coronainformation.

Fora

Fora guidar företag och deras anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. De ägs av både Svenskt Näringsliv och LO.
Foras cronainformation

AFA-försäkring

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner.
AFA:s coronainformation

Avtalat

Avtalat erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.
Avtalats coronainformation

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Det är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Prevents coronainformation

Collectum

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän.
Till Collectum

Svenskt Näringsliv

Som medlem i Gröna arbetsgivare är företaget också medlem i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder under Corona-pandemin. Här hittar du deras förslag och annan viktig information till dig som företagare.
Svenskt Näringslivs coronainformation