Schemaläggningsprogram och Excelfiler för Ramavtal Jordbruk

Schemaläggningsprogram eller Excelfiler kan användas i verksamheter inom avtalsområde jordbruk som tillämpar annan arbetstidsförläggning.

Detta är en medlemssida

Har du inget webbkonto? Registrera dig
Inte medlem ännu? Bli medlem

Som medlem kan du logga in till medlemssidorna för att få tillgång till kollektivavtal, blanketter och verktyg samt ta del av vår rådgivning i en rad olika frågor kopplade till dina anställda.