Anställa utländsk arbetskraft

Det här behöver du tänka på

Att anställa arbetskraft från andra länder är förenligt med många regler. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Vår handledning guidar dig i vad som gäller i olika situationer.

Olika regler gäller beroende på varifrån och hur man anlitar utländsk arbetskraft. Det är vanligt att såväl rekrytera på egen hand, via bemanningsföretag som att anlita egenföretagare eller entreprenörer från andra länder.

Det är oavsett alltid viktigt att arbetsgivare är väldigt tydliga med vilka villkor som gäller för anställning, och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det handlar både om vilka rättigheter och vilka skyldigheter som arbetsgivare respektive arbetstagare har i ett anställningsförhållande. Otydlig kommunikation, språkliga barriärer och okunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar riskerar att leda till missförstånd, vilket kan få mycket olyckliga konsekvenser. Gröna arbetsgivares utgångspunkt är alltid att alla människor som är anställda inom det gröna näringslivet ska omfattas av kollektivavtal och behandlas lika, oavsett varifrån de kommer.

Som arbetsgivare är det viktigt att ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall. Om du inte hittar svar på dina frågor i handledningen är du välkommen att höra av dig till oss eller till vår arbetsgivarjour på telefon 08-762 79 50.

Fackligt yttrande

När du som arbetsgivare har skapat ett anställningserbjudande ska du skicka erbjudandet till relevant fackförbund för yttrande. Fackförbundet granskar anställningsvillkoren och skickar tillbaka yttrandet till dig. Arbetsgivaren skickar anställningserbjudandet och det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in handlingarna tillsammans med sin ansökan om arbetstillstånd.

Här hittar du information om hur du på enklast sätt inhämtar ett fackligt yttrande från GS-facket.

Information till anställda

Det finns broschyrer framtagna av Skatteverket med information för den som vill arbeta som anställd i Sverige. Gröna arbetsgivare välkomnar även utländska arbetstagare att kontakta oss vid frågor.