Utländsk arbetskraft under corona-pandemin

Gröna arbetsgivares medlemsföretag har haft svårt att rekrytera personal de senaste åren och har därför ett stort behov av utländsk arbetskraft för att kunna driva verksamheter inom skogs- och lantbruk. Det kan finnas flera anledningar till att det är så, men ett argument som ofta används av de som inte vill se utländsk arbetskraft är att den anställs för att den är billigare. Det stämmer inte. Kollektivavtalen med villkor och avtalsenlig lön gäller oavsett om du är medborgare i Sverige eller någon annanstans.

Att ta in arbetskraft från andra länder innebär ett tidskrävande och långsiktigt arbete med ansökningsprocess och visum vilket måste vara klart innan säsongen börjar i slutet av mars. Det betyder även att arbetsgivarna har förbundit sig med anställningskontrakt till dessa arbetstagare.

Det finns hinder som gör det svårare för den utländska arbetskraften att ta sig in i landet, men till skillnad från föregående är både skogs- och lantbruk undantagna från inreseförbuden för personer från tredje land. 

Samtidigt varslas och permitteras många i andra branscher som kan vara villiga att ta jobben. 2020 visade hur svårt det är att ställa om från den erfarna utländska arbetskraften till oerfaren svensk arbetskraft i stor skala. Det gör att det inte är hållbart att ställa om hela arbetskraften på en säsong. Det finns dock flera exempel på lokala lyckade jobbmatchningar mellan arbetstagare och varslad personal från andra branscher.

Gröna arbetsgivare har tillsammans med bl a LRF och Arbetsförmedlingen sidan gronajobb.se där annonser för jobb inom de gröna näringarna finns samlade. Som arbetsgivare lägger du in annons via platsbanken som automatiskt för över den även på grönajobb.se. Det finns även flera regionala initiativ med arbetsmatchning.

Projektet Mer mat – Fler Jobb, där bl a Gröna arbetsgivare och Arbetsförmedlingen är med, har regionala arbetsförmedlare över hela landet som jobbar för näringen. Kontaktuppgifter till dessa finns här.

Det händer mycket i regelverk och rekommendationer och vill du som medlem ha uppdaterad information från myndigheterna, så finns det här.